Wednesday, March 17, 2010

மரம் வளர்ப்பு சம்பந்தமாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியவை

1.  மரம் வளர்த்தார்; குரோர்பதி ஆனார்! - ஒரு சாமானிய விவசாயி கோடிசுவரரான வெற்றிக் கதை!
2. மரம் ஒரு வரம்  - மரம் வளர்க்க ஒரு யோசனை
3. Projects and Programs - தமிழ்நாடு அரசு வனத்துறையின் தற்போதைய மரம் வளர்ப்பு திட்டங்கள்
4. காந்திகிராம பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாய தகவல் நிலையம்  - http://www.ruraluniv.ac.in/cika.pdf
5. நோய் தீர்க்கும் ராசி மரங்கள் - தினமணி கதிர் தொடர்
6. மரம் வளர்ப்போம் பணம் பெறுவோம் - விகடன் பிரசுர வெளியீடு


0 comments:

Post a Comment